Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter
Àrea restringida
Recordar clau

Introdueixi el correu de contacte on podem enviar-li la seva clau d’accés

Contacta amb Home [Ús intern]
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 931 234 567
[+34] 931 234 567
info@barcelonaturisme.com

Destaquem

SITC
15 - 18 abril 2010
Saló Internacional del Turisme a Catalunya. Àmplia oferta en viatges, serveis i propostes pel temps lliure.
EAU Congress
16 - 20 abril 2010
Congrés de l'Associació Europea d'Urologia amb l'assistència de més de 15.000 delegats.
EHA Congress
10 - 13 juny 2010
El Congrés Anual de l'Associació Europea d'Hematologia celebra el seu 15è aniversari amb l'assistència de més de 8.500 delegats.
EIBTM
30 novembre-2 desembre 2010
Principal exposició del sector de conferències, incentius, esdeveniments, viatges de negocis i congressos.
NIVELL DE DEBUG
    TIME TYPE MESSAGE

  Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Handler
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (11770)  
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (11769)  

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (11769)  

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (11770)  
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (9044)  
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (9042)  

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (9042)  

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (9044)  
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (8673)  
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8672)  

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 4
Size In/Out: 203 B / 1.07 KB
Time: 1 ms
SELECT ps.* FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=0 AND ps.visible='S' AND ps.idTipoVentana=4 ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 10
Size In/Out: 222 B / 2.46 KB
Time: 2 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=1 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 6
Size In/Out: 222 B / 1.5 KB
Time: 2 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=2 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 3
Size In/Out: 222 B / 900 B
Time: 2 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=3 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 5
Size In/Out: 335 B / 192 B
Time: 0 ms
SELECT p.idPRO_Pagina as idPagina,p.Titulo_CAT AS titulo,p.idPagina_ebd, p.Titulo_ALT_CAT as tituloAlt,p.PRO_Secciones_idSeccion as idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.PRO_Secciones_idSeccion='42' AND p.noVisibleEnMenu='N' ORDER BY p.orden ASC

  Thu Sep 28 05:48:50 2023 [WARNING] SELECT p.idPRO_Pagina as idPagina,p.Titulo_CAT AS titulo,p.idPagina_ebd, p.Titulo_ALT_CAT as tituloAlt,p.PRO_Secciones_idSeccion as idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.PRO_Secciones_idSeccion='42' AND p.noVisibleEnMenu='N' ORDER BY p.orden ASC

  Thu Sep 28 05:48:50 2023 [WARNING] Transparència

  Thu Sep 28 05:48:50 2023 [WARNING] Informació institucional

  Thu Sep 28 05:48:50 2023 [WARNING] Estructura organitzativa

  Thu Sep 28 05:48:50 2023 [WARNING] Informació econòmica

  Thu Sep 28 05:48:50 2023 [WARNING] Perfil del contractant
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (10572)  

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section EBDML (10572)  

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 139 B / 50 B
Time: 0 ms
SELECT s.nombreCAT AS tituloSeccion,s.idPagina FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion=23

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 4
Size In/Out: 214 B / 1.09 KB
Time: 1 ms
SELECT ps.*,nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=0 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 120 B / 174 B
Time: 1 ms
SELECT * FROM previsio WHERE prev_idioma=1 ORDER BY prev_dia ASC LIMIT 1

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 108 B / 130 B
Time: 1 ms
SELECT * FROM previsio_iconos WHERE pic_nombre = 'sol.gif'

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 243 B / 70 B
Time: 0 ms
SELECT p.idPagina,p.idPadre, p.nombreCAT as nom, se.paginaeBD as paginaEsqSubhome FROM TBCN2_PAGINA p LEFT JOIN TBCN2_SUBESQUEMAPG se ON se.idSubesquema=p.idSubesquema WHERE p.idPagina=44

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (8672)  

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (8673)  
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Page (9406)
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (9409)  
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8780)  

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 196 B / 30 B
Time: 1 ms
SELECT p.PRO_Secciones_idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.idPagina_ebd='9406' and p.noVisible<>'S' AND p.noVisibleEnMenu ='N' ORDER BY p.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 214 B / 472 B
Time: 1 ms
SELECT s.nombreCAT AS tituloSeccion,s.* FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion=''

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 364 B / 45 B
Time: 1 ms
SELECT p.idPRO_Pagina, p.Titulo_CAT AS tituloPagina, idPagina_ebd, enlaceCAT AS urlexterna FROM PRO_Pagina p WHERE p.noVisible<>'S' AND p.PRO_Secciones_idSeccion='' AND p.noVisibleEnMenu ='N' ORDER BY p.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 243 B / 30 B
Time: 1 ms
SELECT COUNT(*) AS nRegistros FROM PRO_Pagina p WHERE p.noVisible<>'S' AND p.PRO_Secciones_idSeccion='' GROUP BY _idRegistro

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (8780)  

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (9409)  
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (9407)  

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 585 B / 105 B
Time: 0 ms
SELECT a.PRO_Categoria_Archivos_idPRO_Categoria, a.idPRO_Archivos as id, a.texto as txt, a.fecha, a.portada, a.Titulo, a.subtitulo1 as s1, a.subtitulo2 as s2, a.subtitulo3 as s3, ficheroDocRelacionado1 as f1, ficheroDocRelacionado2 as f2, ficheroDocRelacionado3 as f3, textoDocRelacionado1 as t1, textoDocRelacionado2 as t2, textoDocRelacionado3 as t3, a.pdf FROM PRO_Archivos a Left join PRO_Categoria_Archivos c on c.idPRO_Categoria=a.PRO_Categoria_Archivos_idPRO_Categoria WHERE a.idPRO_Archivos = '0' and a.validado='S' Limit 1

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section EBDML (9407)  
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (9408)  
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8792)  
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (9054)  

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 181 B / 76 B
Time: 0 ms
SELECT contactaTXTCAT AS txtcontacta,contactaTelefono,contactaFax,contactaEmail,contactaTwitter FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion=''

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section EBDML (9054)  
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (10165)  

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 143 B / 30 B
Time: 1 ms
SELECT _idRegistro FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='' AND mostrarBloqueNoticies='S' LIMIT 1

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section EBDML (10165)  
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (10643)  

  Thu Sep 28 05:48:50 2023 [WARNING] seccio:

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 343 B / 45 B
Time: 1 ms
SELECT s._idRegistro, s.idPadre, qf.idSeccion as seccion, qfp.idSeccion as seccionP FROM PRO_Secciones s LEFT JOIN PRO_QueFem qf ON qf.idSeccion=s.idSeccion LEFT JOIN PRO_QueFem qfp ON qfp.idSeccion=s.idPadre WHERE s.idSeccion='' AND s.mostrarBloqueQueFem='S' AND '8671'<>'9406' LIMIT 1

  Thu Sep 28 05:48:50 2023 [WARNING] SELECT s._idRegistro, s.idPadre, qf.idSeccion as seccion, qfp.idSeccion as seccionP FROM PRO_Secciones s LEFT JOIN PRO_QueFem qf ON qf.idSeccion=s.idSeccion LEFT JOIN PRO_QueFem qfp ON qfp.idSeccion=s.idPadre WHERE s.idSeccion='' AND s.mostrarBloqueQueFem='S' AND '8671'<>'9406' LIMIT 1

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 115 B / 40 B
Time: 0 ms
SELECT idQueFem FROM PRO_QueFem WHERE visibleHome='S' LIMIT 1

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section EBDML (10643)  
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (9055)  

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 149 B / 40 B
Time: 0 ms
SELECT _idRegistro FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='' AND mostrarBloqueDestacats='S' LIMIT 1

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 383 B / 210 B
Time: 1 ms
SELECT p.enlacesBCNSHOP1,p.dest1Ctitol,p.dest2Ctitol,p.dest3Ctitol,p.destCABECERA, p.dest4Ctitol,p.dest1Ctitol2,p.dest2Ctitol2,p.dest3Ctitol2,p.dest4Ctitol2, p.dest1url,p.dest2url,p.dest3url,p.dest4url, p.dest1Target,p.dest2Target,p.dest3Target,p.dest4Target FROM TBCN2_PORTADA p WHERE p.idioma=1 LIMIT 1

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section EBDML (9055)  
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (9837)  

explain this query
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 233 B / 30 B
Time: 0 ms
SELECT p.idPRO_Pagina FROM PRO_Pagina p WHERE p.idPagina_ebd=9406 ORDER BY p.orden ASC

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section EBDML (9837)  

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (8792)  

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (9408)  

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Page (9406)
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (8676)  
Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8675)  

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (8675)  

Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (8676)  

  Thu Sep 28 05:48:50 2023 [DEBUG] End Handler

INSPECTION   WATCHES
 
 
 
 
  KEY VALUE