Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter
Àrea restringida
Recordar clau

Introdueixi el correu de contacte on podem enviar-li la seva clau d’accés

Aquí trobareu documents que us poden ser d’utilitat per la vostra tasca, com idees per a reportatges, curiositats i llegendes de Barcelona, personatges famosos i testimonis de la ciutat des de la distància, entre altres.
Pdf  |  127KB 
Empresa. Societat. Cultura. Sector...Converses amb els protagonistes del dia a dia de Barcelona.


Pdf  |  130KB 
Testimonis de turistes amb discapacitat que descobreixen la Barcelona accessible.


Pdf  |  99.KB 
Els relats de Turisme de Barcelona. La vida a la ciutat a través de la literatura (textos inèdits)


Pdf  |  877KB 
Barcelona té un calendari de festes que inclou des de les tradicions ancestral fins als vistosos espectacles de creació més moderna.


Pdf  |  627KB 
El restaurant més antic. Botigues centenàries. Equipaments amb història… Descobreix el que expliquen espais rellevants de Barcelona.


Pdf  |  335KB 
Turistes de tot el món expliquen la seva experiència a Barcelona, què els suggereix, com els ha impactat. Comentaris dels visitants de la ciutat.


Pdf  |  420KB 
Barcelona és l'única ciutat del món amb nou edificis declarats 'Patrimoni de la Humanitat' per la Unesco. Aquí hi trobareu més informació detallada.


Pdf  |  249KB 
Diferents relats desacomplexats sobre experiències turístiques a Barcelona. Visions personals.


Pdf  |  247KB 
Un extens document amb detalls anvers dels 2.000 anys de vida de la ciutat. Us sorprendrà!


Pdf  |  237KB 
Propostes i continguts sobre algunes de les realitats de Barcelona. Us pot ser útil!


Pdf  |  467KB 
Perfil biogràfic de professionals de la ciutat i del país amb acceptació universal.


Contacteu amb Comunicació i Estratègia
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 933 689 700
[+34] 933 689 701
premsa@barcelonaturisme.cat

Enllaços d'interès

Barcelona Film Commission  Servei que l'Ajuntament de Barcelona posa a disposició del sector audiovisual per a ajudar-lo a filmar a la nostra Ciutat.
Contacte: Tel. 934 548 066 | filmcommission@bcn.cat
NIVELL DE DEBUG
    TIME TYPE MESSAGE

  Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG] Start Handler
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (11770)  
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (11769)  

Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (11769)  

Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (11770)  
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (9044)  
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (9042)  

Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (9042)  

Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (9044)  
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (8673)  
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8672)  

explain this query
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 123 B / 40 B
Time: 0 ms
SELECT s.idPadre FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion='19'

explain this query
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG]
Rows: 4
Size In/Out: 203 B / 1.07 KB
Time: 1 ms
SELECT ps.* FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=0 AND ps.visible='S' AND ps.idTipoVentana=4 ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG]
Rows: 10
Size In/Out: 222 B / 2.46 KB
Time: 2 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=1 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG]
Rows: 6
Size In/Out: 222 B / 1.5 KB
Time: 2 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=2 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG]
Rows: 3
Size In/Out: 222 B / 900 B
Time: 1 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=3 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG]
Rows: 5
Size In/Out: 335 B / 192 B
Time: 1 ms
SELECT p.idPRO_Pagina as idPagina,p.Titulo_CAT AS titulo,p.idPagina_ebd, p.Titulo_ALT_CAT as tituloAlt,p.PRO_Secciones_idSeccion as idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.PRO_Secciones_idSeccion='42' AND p.noVisibleEnMenu='N' ORDER BY p.orden ASC

  Wed Feb 28 03:51:42 2024 [WARNING] SELECT p.idPRO_Pagina as idPagina,p.Titulo_CAT AS titulo,p.idPagina_ebd, p.Titulo_ALT_CAT as tituloAlt,p.PRO_Secciones_idSeccion as idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.PRO_Secciones_idSeccion='42' AND p.noVisibleEnMenu='N' ORDER BY p.orden ASC

  Wed Feb 28 03:51:42 2024 [WARNING] Transparència

  Wed Feb 28 03:51:42 2024 [WARNING] Informació institucional

  Wed Feb 28 03:51:42 2024 [WARNING] Estructura organitzativa

  Wed Feb 28 03:51:42 2024 [WARNING] Informació econòmica

  Wed Feb 28 03:51:42 2024 [WARNING] Perfil del contractant
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (10572)  

Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG] End Section EBDML (10572)  

explain this query
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 139 B / 50 B
Time: 1 ms
SELECT s.nombreCAT AS tituloSeccion,s.idPagina FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion=23

explain this query
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG]
Rows: 4
Size In/Out: 214 B / 1.09 KB
Time: 2 ms
SELECT ps.*,nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=0 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 120 B / 174 B
Time: 1 ms
SELECT * FROM previsio WHERE prev_idioma=1 ORDER BY prev_dia ASC LIMIT 1

explain this query
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 108 B / 130 B
Time: 1 ms
SELECT * FROM previsio_iconos WHERE pic_nombre = 'sol.gif'

explain this query
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 243 B / 70 B
Time: 0 ms
SELECT p.idPagina,p.idPadre, p.nombreCAT as nom, se.paginaeBD as paginaEsqSubhome FROM TBCN2_PAGINA p LEFT JOIN TBCN2_SUBESQUEMAPG se ON se.idSubesquema=p.idSubesquema WHERE p.idPagina=44

Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8672)  

Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (8673)  
Wed Feb 28 03:51:42 2024 [DEBUG] Start Page (9016)
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (9019)  
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8780)  

explain this query
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 216 B / 480 B
Time: 0 ms
SELECT s.nombreCAT AS tituloSeccion,s.* FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion='19'

explain this query
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 366 B / 45 B
Time: 0 ms
SELECT p.idPRO_Pagina, p.Titulo_CAT AS tituloPagina, idPagina_ebd, enlaceCAT AS urlexterna FROM PRO_Pagina p WHERE p.noVisible<>'S' AND p.PRO_Secciones_idSeccion='19' AND p.noVisibleEnMenu ='N' ORDER BY p.orden ASC

explain this query
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 245 B / 30 B
Time: 0 ms
SELECT COUNT(*) AS nRegistros FROM PRO_Pagina p WHERE p.noVisible<>'S' AND p.PRO_Secciones_idSeccion='19' GROUP BY _idRegistro

Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8780)  

Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (9019)  
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (9017)  

explain this query
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 177 B / 496 B
Time: 1 ms
SELECT *, nombreCAT AS nomseccio,p.descripcionCAT AS intro, imagenCabSeccion FROM PRO_Secciones p WHERE p.idSeccion='19' LIMIT 1

explain this query
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG]
Rows: 11
Size In/Out: 465 B / 516 B
Time: 2 ms
SELECT a.PRO_Categoria_Archivos_idPRO_Categoria, a.idPRO_Archivos as id, a.Titulo as tit, a.texto as txt, a.portada, a.pdf, c.Categoria_CAT as CATEGORIA, a.peso FROM PRO_Archivos a Left join PRO_Categoria_Archivos c on c.idPRO_Categoria=a.PRO_Categoria_Archivos_idPRO_Categoria WHERE a.PRO_Categoria_Archivos_idPRO_Categoria = 16 and a.PRO_Idiomas_idPRO_Idiomas= '1' and a.validado='S' order by a._idRegistro DESC

Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] End Section EBDML (9017)  
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (9018)  
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8792)  
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (9054)  

explain this query
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 183 B / 80 B
Time: 0 ms
SELECT contactaTXTCAT AS txtcontacta,contactaTelefono,contactaFax,contactaEmail,contactaTwitter FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='19'

Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] End Section EBDML (9054)  
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (10165)  

explain this query
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 145 B / 30 B
Time: 1 ms
SELECT _idRegistro FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='19' AND mostrarBloqueNoticies='S' LIMIT 1

Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] End Section EBDML (10165)  
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (10643)  

  Wed Feb 28 03:51:43 2024 [WARNING] seccio: 19

explain this query
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 345 B / 66 B
Time: 0 ms
SELECT s._idRegistro, s.idPadre, qf.idSeccion as seccion, qfp.idSeccion as seccionP FROM PRO_Secciones s LEFT JOIN PRO_QueFem qf ON qf.idSeccion=s.idSeccion LEFT JOIN PRO_QueFem qfp ON qfp.idSeccion=s.idPadre WHERE s.idSeccion='19' AND s.mostrarBloqueQueFem='S' AND '8671'<>'9016' LIMIT 1

  Wed Feb 28 03:51:43 2024 [WARNING] SELECT s._idRegistro, s.idPadre, qf.idSeccion as seccion, qfp.idSeccion as seccionP FROM PRO_Secciones s LEFT JOIN PRO_QueFem qf ON qf.idSeccion=s.idSeccion LEFT JOIN PRO_QueFem qfp ON qfp.idSeccion=s.idPadre WHERE s.idSeccion='19' AND s.mostrarBloqueQueFem='S' AND '8671'<>'9016' LIMIT 1

explain this query
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 115 B / 40 B
Time: 0 ms
SELECT idQueFem FROM PRO_QueFem WHERE visibleHome='S' LIMIT 1

explain this query
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 198 B / 50 B
Time: 0 ms
SELECT IF (tituloBloqueCAT ='',tituloBloqueCAT,tituloBloqueCAT) AS tituloBloque,_idRegistro FROM PRO_QueFem WHERE (idSeccion='3') LIMIT 1

  Wed Feb 28 03:51:43 2024 [WARNING] SELECT IF (tituloBloqueCAT ='',tituloBloqueCAT,tituloBloqueCAT) AS tituloBloque,_idRegistro FROM PRO_QueFem WHERE (idSeccion='3') LIMIT 1

explain this query
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 397 B / 96 B
Time: 0 ms
SELECT Titulo_CAT AS titulo, IF (entradillaCAT ='', entradillaCAT, entradillaCAT) AS entradilla, IF (enlaceCAT ='', enlaceCAT,enlaceCAT) AS enlace, IF (pdfCAT ='', pdfCAT,pdfCAT) AS pdf, IF (pdfCAT ='', 'pdfCAT','pdfCAT') AS pdfField, visible, _idRegistro FROM PRO_QueFem_Items WHERE visible='S' AND idQueFem = 3 ORDER BY orden ASC

Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] End Section EBDML (10643)  
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (9055)  

explain this query
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 151 B / 30 B
Time: 1 ms
SELECT _idRegistro FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='19' AND mostrarBloqueDestacats='S' LIMIT 1

Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] End Section EBDML (9055)  
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (9837)  

explain this query
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 128 B / 75 B
Time: 1 ms
SELECT * FROM PRO_Banners_X_Pagina_O_Seccion WHERE idSeccion='19' ORDER BY Orden

Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] End Section EBDML (9837)  

Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8792)  

Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (9018)  

Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] End Page (9016)
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (8676)  
Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8675)  

Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8675)  

Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (8676)  

  Wed Feb 28 03:51:43 2024 [DEBUG] End Handler

INSPECTION   WATCHES
 
 
 
 
  KEY VALUE