Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter
Àrea restringida
Recordar clau

Introdueixi el correu de contacte on podem enviar-li la seva clau d’accés

Imatge corporativa Turisme de Barcelona aplica en les seves publicacions i d’altres suports gràfics els criteris establerts en les dues publicacions que trobareu a continuació: el Manual d’Imatge Corporativa i la Normativa Gràfica de Publicacions.
Manual d'Imatge Corporativa
Manual d'Imatge Corporativa Aquesta publicació és l’instrument que normalitza els diferents elements d’identitat visual i l’arquitectura de marques de Turisme de Barcelona i, al mateix temps, ens mostra la seva aplicació ens els diferents tipus de suports.
Normativa Gràfica de Publicacions
Normativa Gràfica de Publicacions Aquesta publicació és l’instrument que normalitza els diferents tipus de publicacions que edita Turisme de Barcelona, per tal d’assolir un estil gràfic propi i homogeni.
Llibre d'estil
Publicació en procés d'el·laboració.
Contacteu amb Imatge corporativa
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 933 689 700
[+34] 933 689 701
mktg@barcelonaturisme.cat