Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter
Àrea restringida
Recordar clau

Introdueixi el correu de contacte on podem enviar-li la seva clau d’accés

Qui som El Consorci de Turisme de Barcelona és l'entitat oficial de promoció i dinamització de l'oferta turística, cultural i comercial de Barcelona i el seu entorn, creada l'any 1993 per l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, i la Fundació per a la Promoció de Barcelona.

Transparència

Transparència

El Portal de Transparència s’estructura en diversos apartats, que facilita la cerca i accés a la informació pública del Consorci de Turisme de Barcelona:

Estructura organitzativa

Estructura organitzativa

En aquest apartat hi podeu trobar informació relativa a l'organització interna i de gestió del Consorci, així com de la seva seu i oficines.


Perfil del contractant

Perfil del contractant

En aquest apartat hi podeu trobar el Perfil del Contractant amb informació sobre els contractes i els convenis de col·laboració del Consorci de Turisme de Barcelona:

Informació institucional

Informació institucional

En aquest apartat hi podeu trobar informació sobre les funcions del Consorci de Turisme de Barcelona, l'activitat que desenvolupa, la normativa que li és d’aplicació i l'estructura dels òrgans de govern. També hi podeu trobar les memòries d'activitat dels darrers anys:

Informació econòmica

Informació econòmica

En aquest apartat hi podeu trobar informació relativa a la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial del Consorci de Turisme de Barcelona:

 
Membre de:
Agencia Catalana de Turisme
Catalunya Convention Bureau
Délice
European Cities Marketing
Global Sustainable Tourism Council
International Congress & Convention Association
International Gay & Lesbian Travel Association
MedCruise
Organización Mundial del Turismo OMT
Spain Convention Bureau
Union of International Associations
Virtuoso
 
Contacta amb Turisme de Barcelona
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 933 689 700
[+34] 933 689 701
info@barcelonaturisme.com