Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter
Àrea restringida
Recordar clau

Introdueixi el correu de contacte on podem enviar-li la seva clau d’accés

Contacteu amb Barcelona Mar
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 933 689 700
[+34] 933 689 701
mar@barcelonaturisme.com

Notícies

1a. Edició del Nautic Tech International Forum, durant el Saló Nàutic de Barcelona 2018.  Buscant a les millors startups de la indústria de la nàutica!
El mercat del xàrter creix tres vegades més que el mercat general de embarcacions d'esbarjo  Un mercat que trenca l'estacionalitat de la nàutica d'esbarjo i un dels principals motors del sector nàutic. [Pdf, castellà]
Turisme de Barcelona s’adhereix al projecte ‘Marviva’  El consorci de promoció dóna suport a la tasca de la Confraria de Pescadors en la neteja, recollida i gestió de les escombraries marines. [Pdf]
La MYBA CHARTER SHOW 2017-2020 aterra a Barcelona  L’exposició d’iots de lloguer més gran del món, aterra a Barcelona. [Pdf]
NIVELL DE DEBUG
    TIME TYPE MESSAGE

  Thu Sep 28 06:22:36 2023 [DEBUG] Start Handler
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (11770)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (11769)  

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (11769)  

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (11770)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (9044)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (9042)  

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (9042)  

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (9044)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (8673)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8672)  

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 4
Size In/Out: 203 B / 1.07 KB
Time: 3 ms
SELECT ps.* FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=0 AND ps.visible='S' AND ps.idTipoVentana=4 ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 10
Size In/Out: 222 B / 2.46 KB
Time: 2 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=1 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 6
Size In/Out: 222 B / 1.5 KB
Time: 2 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=2 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 3
Size In/Out: 222 B / 900 B
Time: 1 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=3 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 5
Size In/Out: 335 B / 192 B
Time: 1 ms
SELECT p.idPRO_Pagina as idPagina,p.Titulo_CAT AS titulo,p.idPagina_ebd, p.Titulo_ALT_CAT as tituloAlt,p.PRO_Secciones_idSeccion as idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.PRO_Secciones_idSeccion='42' AND p.noVisibleEnMenu='N' ORDER BY p.orden ASC

  Thu Sep 28 06:22:37 2023 [WARNING] SELECT p.idPRO_Pagina as idPagina,p.Titulo_CAT AS titulo,p.idPagina_ebd, p.Titulo_ALT_CAT as tituloAlt,p.PRO_Secciones_idSeccion as idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.PRO_Secciones_idSeccion='42' AND p.noVisibleEnMenu='N' ORDER BY p.orden ASC

  Thu Sep 28 06:22:37 2023 [WARNING] Transparència

  Thu Sep 28 06:22:37 2023 [WARNING] Informació institucional

  Thu Sep 28 06:22:37 2023 [WARNING] Estructura organitzativa

  Thu Sep 28 06:22:37 2023 [WARNING] Informació econòmica

  Thu Sep 28 06:22:37 2023 [WARNING] Perfil del contractant
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (10572)  

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section EBDML (10572)  

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 139 B / 50 B
Time: 0 ms
SELECT s.nombreCAT AS tituloSeccion,s.idPagina FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion=23

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 4
Size In/Out: 214 B / 1.09 KB
Time: 1 ms
SELECT ps.*,nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=0 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 120 B / 174 B
Time: 9 ms
SELECT * FROM previsio WHERE prev_idioma=1 ORDER BY prev_dia ASC LIMIT 1

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 108 B / 130 B
Time: 0 ms
SELECT * FROM previsio_iconos WHERE pic_nombre = 'sol.gif'

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 243 B / 70 B
Time: 0 ms
SELECT p.idPagina,p.idPadre, p.nombreCAT as nom, se.paginaeBD as paginaEsqSubhome FROM TBCN2_PAGINA p LEFT JOIN TBCN2_SUBESQUEMAPG se ON se.idSubesquema=p.idSubesquema WHERE p.idPagina=44

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (8672)  

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (8673)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Page (11405)
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (11408)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8780)  

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 197 B / 40 B
Time: 0 ms
SELECT p.PRO_Secciones_idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.idPagina_ebd='11405' and p.noVisible<>'S' AND p.noVisibleEnMenu ='N' ORDER BY p.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 108 B / 40 B
Time: 1 ms
SELECT s.idPadre FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion='40'

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 216 B / 488 B
Time: 1 ms
SELECT s.nombreCAT AS tituloSeccion,s.* FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion='40'

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 2
Size In/Out: 366 B / 95 B
Time: 1 ms
SELECT p.idPRO_Pagina, p.Titulo_CAT AS tituloPagina, idPagina_ebd, enlaceCAT AS urlexterna FROM PRO_Pagina p WHERE p.noVisible<>'S' AND p.PRO_Secciones_idSeccion='40' AND p.noVisibleEnMenu ='N' ORDER BY p.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 2
Size In/Out: 245 B / 50 B
Time: 0 ms
SELECT COUNT(*) AS nRegistros FROM PRO_Pagina p WHERE p.noVisible<>'S' AND p.PRO_Secciones_idSeccion='40' GROUP BY _idRegistro

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (8780)  

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (11408)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (11407)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (11409)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (10011)  

  Thu Sep 28 06:22:37 2023 [WARNING] PAGINA:

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 231 B / 50 B
Time: 1 ms
SELECT p.idPRO_Pagina, p.Titulo_CAT AS tituloPagina, idPagina_ebd, bannerCAT AS imagen, p.HTML1_CAT AS intro FROM PRO_Pagina p WHERE p.idPRO_Pagina='' ORDER BY p.orden ASC

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (10011)  

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (11409)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (11410)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (9526)  

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 273 B / 50 B
Time: 0 ms
SELECT idBloqueDePagina, tituloCAT AS tituloBloque, contenidoCAT AS contenido, idTipoBloque, imagen FROM PRO_BloquesDePagina WHERE idPagina='' AND (idPadre='0' OR idPadre IS NULL) AND visible='S' ORDER BY orden ASC

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (9526)  

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (11410)  

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section EBDML (11407)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (11406)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8792)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (9054)  

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 183 B / 80 B
Time: 0 ms
SELECT contactaTXTCAT AS txtcontacta,contactaTelefono,contactaFax,contactaEmail,contactaTwitter FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='40'

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section EBDML (9054)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (10165)  

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 145 B / 30 B
Time: 0 ms
SELECT _idRegistro FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='40' AND mostrarBloqueNoticies='S' LIMIT 1

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section EBDML (10165)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (10643)  

  Thu Sep 28 06:22:37 2023 [WARNING] seccio: 40

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 346 B / 66 B
Time: 0 ms
SELECT s._idRegistro, s.idPadre, qf.idSeccion as seccion, qfp.idSeccion as seccionP FROM PRO_Secciones s LEFT JOIN PRO_QueFem qf ON qf.idSeccion=s.idSeccion LEFT JOIN PRO_QueFem qfp ON qfp.idSeccion=s.idPadre WHERE s.idSeccion='40' AND s.mostrarBloqueQueFem='S' AND '8671'<>'11405' LIMIT 1

  Thu Sep 28 06:22:37 2023 [WARNING] SELECT s._idRegistro, s.idPadre, qf.idSeccion as seccion, qfp.idSeccion as seccionP FROM PRO_Secciones s LEFT JOIN PRO_QueFem qf ON qf.idSeccion=s.idSeccion LEFT JOIN PRO_QueFem qfp ON qfp.idSeccion=s.idPadre WHERE s.idSeccion='40' AND s.mostrarBloqueQueFem='S' AND '8671'<>'11405' LIMIT 1

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 115 B / 40 B
Time: 0 ms
SELECT idQueFem FROM PRO_QueFem WHERE visibleHome='S' LIMIT 1

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 199 B / 50 B
Time: 0 ms
SELECT IF (tituloBloqueCAT ='',tituloBloqueCAT,tituloBloqueCAT) AS tituloBloque,_idRegistro FROM PRO_QueFem WHERE (idSeccion='40') LIMIT 1

  Thu Sep 28 06:22:37 2023 [WARNING] SELECT IF (tituloBloqueCAT ='',tituloBloqueCAT,tituloBloqueCAT) AS tituloBloque,_idRegistro FROM PRO_QueFem WHERE (idSeccion='40') LIMIT 1

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 6
Size In/Out: 397 B / 288 B
Time: 1 ms
SELECT Titulo_CAT AS titulo, IF (entradillaCAT ='', entradillaCAT, entradillaCAT) AS entradilla, IF (enlaceCAT ='', enlaceCAT,enlaceCAT) AS enlace, IF (pdfCAT ='', pdfCAT,pdfCAT) AS pdf, IF (pdfCAT ='', 'pdfCAT','pdfCAT') AS pdfField, visible, _idRegistro FROM PRO_QueFem_Items WHERE visible='S' AND idQueFem = 5 ORDER BY orden ASC

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section EBDML (10643)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (9055)  

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 151 B / 30 B
Time: 0 ms
SELECT _idRegistro FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='40' AND mostrarBloqueDestacats='S' LIMIT 1

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section EBDML (9055)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (9837)  

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 234 B / 40 B
Time: 0 ms
SELECT p.idPRO_Pagina FROM PRO_Pagina p WHERE p.idPagina_ebd=11405 ORDER BY p.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 2
Size In/Out: 127 B / 185 B
Time: 0 ms
SELECT * FROM PRO_Banners_X_Pagina_O_Seccion WHERE idPagina='64' ORDER BY Orden

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 948 B / 135 B
Time: 1 ms
SELECT TBCN2_BANNER._idRegistro, TBCN2_BANNER.idBanner, TBCN2_BANNER.contenidoCAT AS CONTENT, TBCN2_BANNER.textoAltCAT AS altBanner, TBCN2_BANNER.flash, TBCN2_BANNER.flashCAT AS flashIdioma, TBCN2_BANNER.imagenCAT, TBCN2_BANNER.imagenCAT AS imagenIdioma, TBCN2_BANNER.urlImagenExterna, TBCN2_BANNER.urlImagenExternaCAT AS ImagenExtIdioma, TBCN2_BANNER.uriEnlace, TBCN2_BANNER.urlEnlaceCAT AS urlEnlaceIdioma, TBCN2_BANNER.TipoBanner_idTipoBanner, TBCN2_BANNER.idProd, TBCN2_BANNER.idTipoContenido, TBCN2_BANNER.TipoEnlace_idTipoEnlace, TBCN2_BANNER.idPagina, idFicha, TBCN2_PAGINA.nombreCAT AS nombrePagina, TBCN2_BANNER.imagenDeProducto, TBCN2_BANNER.txtEnlace, TBCN2_BANNER.txtEnlaceCAT as txtEnlaceIdioma FROM TBCN2_BANNER LEFT JOIN TBCN2_PAGINA ON TBCN2_PAGINA.idPagina=TBCN2_BANNER.idPagina WHERE idBanner=329 AND fechaFinVisible>='2023-9-28' AND fechaInicioVisible<='2023-9-28' AND visibleCAT='S'

explain this query
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 948 B / 135 B
Time: 1 ms
SELECT TBCN2_BANNER._idRegistro, TBCN2_BANNER.idBanner, TBCN2_BANNER.contenidoCAT AS CONTENT, TBCN2_BANNER.textoAltCAT AS altBanner, TBCN2_BANNER.flash, TBCN2_BANNER.flashCAT AS flashIdioma, TBCN2_BANNER.imagenCAT, TBCN2_BANNER.imagenCAT AS imagenIdioma, TBCN2_BANNER.urlImagenExterna, TBCN2_BANNER.urlImagenExternaCAT AS ImagenExtIdioma, TBCN2_BANNER.uriEnlace, TBCN2_BANNER.urlEnlaceCAT AS urlEnlaceIdioma, TBCN2_BANNER.TipoBanner_idTipoBanner, TBCN2_BANNER.idProd, TBCN2_BANNER.idTipoContenido, TBCN2_BANNER.TipoEnlace_idTipoEnlace, TBCN2_BANNER.idPagina, idFicha, TBCN2_PAGINA.nombreCAT AS nombrePagina, TBCN2_BANNER.imagenDeProducto, TBCN2_BANNER.txtEnlace, TBCN2_BANNER.txtEnlaceCAT as txtEnlaceIdioma FROM TBCN2_BANNER LEFT JOIN TBCN2_PAGINA ON TBCN2_PAGINA.idPagina=TBCN2_BANNER.idPagina WHERE idBanner=325 AND fechaFinVisible>='2023-9-28' AND fechaInicioVisible<='2023-9-28' AND visibleCAT='S'

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section EBDML (9837)  

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (8792)  

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (11406)  

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Page (11405)
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (8676)  
Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8675)  

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (8675)  

Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (8676)  

  Thu Sep 28 06:22:37 2023 [DEBUG] End Handler

INSPECTION   WATCHES
 
 
 
 
  KEY VALUE