Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter
Àrea restringida
Recordar clau

Introdueixi el correu de contacte on podem enviar-li la seva clau d’accés

Un equip de 9 professionals a la vostra disposició.
Christoph Tessmar
Christoph Tessmar
Director
Tel.: +34 933 689 720
ctessmar@barcelonaturisme.cat
Mercedes García
Mercedes García
Directora Adjunta
Promoció Internacional: Asia - Pacific
Tel.: +34 933 689 721
mgarcia@barcelonaturisme.cat
Noemí Rosell
Noemí Rosell
Office Coordinator
Promoció Internacional: UK & Irlanda
Tel.: +34 933 689 720
nrosell@barcelonaturisme.cat
Ester Abajo
Ester Abajo
Àrea Congressos i Recerca
Tel: +34 933 689 707
eabajo@barcelonaturisme.cat
Anna Bueno
Anna Bueno
Responsable Àrea Congressos
Tel: +34 933 689 723
abueno@barcelonaturisme.cat
Mònica García
Mònica García
Responsable Àrea Congressos
Tel: +34 933 689 724
monica.garcia@barcelonaturisme.cat
Elena Altemir
Elena Altemir
Responsable de Promoció Internacional
India, Sud d'Europa i Escandinavia
Tel.: +34 933 689 747
ealtemir@barcelonaturisme.cat
Enric Garcia
Enric Garcia
Responsable de Promoció Internacional
Centre i Est d'Europa i Sudamèrica
Tel.: +34 933 689 741
egarcia@barcelonaturisme.cat
Cecile Dorian
Cecile Dorian
Responsable de Promoció Internacional
França, USA i Canadà
Tel.: +34 933 689 748
cdorian@barcelonaturisme.cat
Contacteu amb el Barcelona Convention Bureau
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 933 689 700
[+34] 933 689 701
bcb@barcelonaturisme.cat
NIVELL DE DEBUG
    TIME TYPE MESSAGE

  Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Handler
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (11770)  
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (11769)  

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (11769)  

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (11770)  
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (9044)  
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (9042)  

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (9042)  

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (9044)  
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (8673)  
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8672)  

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 4
Size In/Out: 203 B / 1.07 KB
Time: 2 ms
SELECT ps.* FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=0 AND ps.visible='S' AND ps.idTipoVentana=4 ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 10
Size In/Out: 222 B / 2.46 KB
Time: 2 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=1 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 6
Size In/Out: 222 B / 1.5 KB
Time: 1 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=2 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 3
Size In/Out: 222 B / 900 B
Time: 1 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=3 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 5
Size In/Out: 335 B / 192 B
Time: 1 ms
SELECT p.idPRO_Pagina as idPagina,p.Titulo_CAT AS titulo,p.idPagina_ebd, p.Titulo_ALT_CAT as tituloAlt,p.PRO_Secciones_idSeccion as idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.PRO_Secciones_idSeccion='42' AND p.noVisibleEnMenu='N' ORDER BY p.orden ASC

  Thu Sep 28 06:32:59 2023 [WARNING] SELECT p.idPRO_Pagina as idPagina,p.Titulo_CAT AS titulo,p.idPagina_ebd, p.Titulo_ALT_CAT as tituloAlt,p.PRO_Secciones_idSeccion as idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.PRO_Secciones_idSeccion='42' AND p.noVisibleEnMenu='N' ORDER BY p.orden ASC

  Thu Sep 28 06:32:59 2023 [WARNING] Transparència

  Thu Sep 28 06:32:59 2023 [WARNING] Informació institucional

  Thu Sep 28 06:32:59 2023 [WARNING] Estructura organitzativa

  Thu Sep 28 06:32:59 2023 [WARNING] Informació econòmica

  Thu Sep 28 06:32:59 2023 [WARNING] Perfil del contractant
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (10572)  

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section EBDML (10572)  

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 139 B / 50 B
Time: 1 ms
SELECT s.nombreCAT AS tituloSeccion,s.idPagina FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion=23

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 4
Size In/Out: 214 B / 1.09 KB
Time: 2 ms
SELECT ps.*,nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=0 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 120 B / 174 B
Time: 27 ms
Write time: 1 ms Query time: 0 ms Read time: 26 ms
SELECT * FROM previsio WHERE prev_idioma=1 ORDER BY prev_dia ASC LIMIT 1

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 108 B / 130 B
Time: 0 ms
SELECT * FROM previsio_iconos WHERE pic_nombre = 'sol.gif'

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 243 B / 70 B
Time: 1 ms
SELECT p.idPagina,p.idPadre, p.nombreCAT as nom, se.paginaeBD as paginaEsqSubhome FROM TBCN2_PAGINA p LEFT JOIN TBCN2_SUBESQUEMAPG se ON se.idSubesquema=p.idSubesquema WHERE p.idPagina=44

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (8672)  

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (8673)  
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Page (10630)
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (10633)  
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8780)  

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 197 B / 40 B
Time: 1 ms
SELECT p.PRO_Secciones_idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.idPagina_ebd='10630' and p.noVisible<>'S' AND p.noVisibleEnMenu ='N' ORDER BY p.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 107 B / 40 B
Time: 0 ms
SELECT s.idPadre FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion='5'

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 215 B / 492 B
Time: 0 ms
SELECT s.nombreCAT AS tituloSeccion,s.* FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion='5'

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 5
Size In/Out: 365 B / 170 B
Time: 0 ms
SELECT p.idPRO_Pagina, p.Titulo_CAT AS tituloPagina, idPagina_ebd, enlaceCAT AS urlexterna FROM PRO_Pagina p WHERE p.noVisible<>'S' AND p.PRO_Secciones_idSeccion='5' AND p.noVisibleEnMenu ='N' ORDER BY p.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 5
Size In/Out: 244 B / 80 B
Time: 0 ms
SELECT COUNT(*) AS nRegistros FROM PRO_Pagina p WHERE p.noVisible<>'S' AND p.PRO_Secciones_idSeccion='5' GROUP BY _idRegistro

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (8780)  

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (10633)  
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (10631)  

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 184 B / 474 B
Time: 1 ms
SELECT *, Titulo_CAT AS titolpagina, p.HTML1_CAT AS intro, bannerCAT AS imgidioma FROM PRO_Pagina p WHERE p.idPagina_ebd='10630' LIMIT 1

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 9
Size In/Out: 355 B / 398 B
Time: 1 ms
SELECT idBloqueDePagina, IF(tituloCAT IS NULL, tituloCAT, tituloCAT) AS tituloBloque, IF(contenidoCAT IS NULL, contenidoCAT,contenidoCAT) AS contenido, idTipoBloque, imagen, productoTur, masInfo, solicitar FROM PRO_BloquesDePagina WHERE idPagina='52' AND (idPadre='0' OR idPadre IS NULL) ORDER BY orden ASC

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section EBDML (10631)  
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (10632)  
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8792)  
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (9054)  

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 182 B / 80 B
Time: 0 ms
SELECT contactaTXTCAT AS txtcontacta,contactaTelefono,contactaFax,contactaEmail,contactaTwitter FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='5'

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section EBDML (9054)  
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (10165)  

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 144 B / 30 B
Time: 0 ms
SELECT _idRegistro FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='5' AND mostrarBloqueNoticies='S' LIMIT 1

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section EBDML (10165)  
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (10643)  

  Thu Sep 28 06:32:59 2023 [WARNING] seccio: 5

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 345 B / 45 B
Time: 1 ms
SELECT s._idRegistro, s.idPadre, qf.idSeccion as seccion, qfp.idSeccion as seccionP FROM PRO_Secciones s LEFT JOIN PRO_QueFem qf ON qf.idSeccion=s.idSeccion LEFT JOIN PRO_QueFem qfp ON qfp.idSeccion=s.idPadre WHERE s.idSeccion='5' AND s.mostrarBloqueQueFem='S' AND '8671'<>'10630' LIMIT 1

  Thu Sep 28 06:32:59 2023 [WARNING] SELECT s._idRegistro, s.idPadre, qf.idSeccion as seccion, qfp.idSeccion as seccionP FROM PRO_Secciones s LEFT JOIN PRO_QueFem qf ON qf.idSeccion=s.idSeccion LEFT JOIN PRO_QueFem qfp ON qfp.idSeccion=s.idPadre WHERE s.idSeccion='5' AND s.mostrarBloqueQueFem='S' AND '8671'<>'10630' LIMIT 1

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 115 B / 40 B
Time: 0 ms
SELECT idQueFem FROM PRO_QueFem WHERE visibleHome='S' LIMIT 1

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section EBDML (10643)  
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (9055)  

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 150 B / 30 B
Time: 1 ms
SELECT _idRegistro FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='5' AND mostrarBloqueDestacats='S' LIMIT 1

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section EBDML (9055)  
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Section EBDML (9837)  

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 234 B / 40 B
Time: 1 ms
SELECT p.idPRO_Pagina FROM PRO_Pagina p WHERE p.idPagina_ebd=10630 ORDER BY p.orden ASC

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 3
Size In/Out: 127 B / 240 B
Time: 0 ms
SELECT * FROM PRO_Banners_X_Pagina_O_Seccion WHERE idPagina='52' ORDER BY Orden

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 948 B / 135 B
Time: 0 ms
SELECT TBCN2_BANNER._idRegistro, TBCN2_BANNER.idBanner, TBCN2_BANNER.contenidoCAT AS CONTENT, TBCN2_BANNER.textoAltCAT AS altBanner, TBCN2_BANNER.flash, TBCN2_BANNER.flashCAT AS flashIdioma, TBCN2_BANNER.imagenCAT, TBCN2_BANNER.imagenCAT AS imagenIdioma, TBCN2_BANNER.urlImagenExterna, TBCN2_BANNER.urlImagenExternaCAT AS ImagenExtIdioma, TBCN2_BANNER.uriEnlace, TBCN2_BANNER.urlEnlaceCAT AS urlEnlaceIdioma, TBCN2_BANNER.TipoBanner_idTipoBanner, TBCN2_BANNER.idProd, TBCN2_BANNER.idTipoContenido, TBCN2_BANNER.TipoEnlace_idTipoEnlace, TBCN2_BANNER.idPagina, idFicha, TBCN2_PAGINA.nombreCAT AS nombrePagina, TBCN2_BANNER.imagenDeProducto, TBCN2_BANNER.txtEnlace, TBCN2_BANNER.txtEnlaceCAT as txtEnlaceIdioma FROM TBCN2_BANNER LEFT JOIN TBCN2_PAGINA ON TBCN2_PAGINA.idPagina=TBCN2_BANNER.idPagina WHERE idBanner=312 AND fechaFinVisible>='2023-9-28' AND fechaInicioVisible<='2023-9-28' AND visibleCAT='S'

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 948 B / 135 B
Time: 0 ms
SELECT TBCN2_BANNER._idRegistro, TBCN2_BANNER.idBanner, TBCN2_BANNER.contenidoCAT AS CONTENT, TBCN2_BANNER.textoAltCAT AS altBanner, TBCN2_BANNER.flash, TBCN2_BANNER.flashCAT AS flashIdioma, TBCN2_BANNER.imagenCAT, TBCN2_BANNER.imagenCAT AS imagenIdioma, TBCN2_BANNER.urlImagenExterna, TBCN2_BANNER.urlImagenExternaCAT AS ImagenExtIdioma, TBCN2_BANNER.uriEnlace, TBCN2_BANNER.urlEnlaceCAT AS urlEnlaceIdioma, TBCN2_BANNER.TipoBanner_idTipoBanner, TBCN2_BANNER.idProd, TBCN2_BANNER.idTipoContenido, TBCN2_BANNER.TipoEnlace_idTipoEnlace, TBCN2_BANNER.idPagina, idFicha, TBCN2_PAGINA.nombreCAT AS nombrePagina, TBCN2_BANNER.imagenDeProducto, TBCN2_BANNER.txtEnlace, TBCN2_BANNER.txtEnlaceCAT as txtEnlaceIdioma FROM TBCN2_BANNER LEFT JOIN TBCN2_PAGINA ON TBCN2_PAGINA.idPagina=TBCN2_BANNER.idPagina WHERE idBanner=250 AND fechaFinVisible>='2023-9-28' AND fechaInicioVisible<='2023-9-28' AND visibleCAT='S'

explain this query
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 948 B / 135 B
Time: 1 ms
SELECT TBCN2_BANNER._idRegistro, TBCN2_BANNER.idBanner, TBCN2_BANNER.contenidoCAT AS CONTENT, TBCN2_BANNER.textoAltCAT AS altBanner, TBCN2_BANNER.flash, TBCN2_BANNER.flashCAT AS flashIdioma, TBCN2_BANNER.imagenCAT, TBCN2_BANNER.imagenCAT AS imagenIdioma, TBCN2_BANNER.urlImagenExterna, TBCN2_BANNER.urlImagenExternaCAT AS ImagenExtIdioma, TBCN2_BANNER.uriEnlace, TBCN2_BANNER.urlEnlaceCAT AS urlEnlaceIdioma, TBCN2_BANNER.TipoBanner_idTipoBanner, TBCN2_BANNER.idProd, TBCN2_BANNER.idTipoContenido, TBCN2_BANNER.TipoEnlace_idTipoEnlace, TBCN2_BANNER.idPagina, idFicha, TBCN2_PAGINA.nombreCAT AS nombrePagina, TBCN2_BANNER.imagenDeProducto, TBCN2_BANNER.txtEnlace, TBCN2_BANNER.txtEnlaceCAT as txtEnlaceIdioma FROM TBCN2_BANNER LEFT JOIN TBCN2_PAGINA ON TBCN2_PAGINA.idPagina=TBCN2_BANNER.idPagina WHERE idBanner=273 AND fechaFinVisible>='2023-9-28' AND fechaInicioVisible<='2023-9-28' AND visibleCAT='S'

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section EBDML (9837)  

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (8792)  

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (10632)  

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Page (10630)
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Section RECURSO (8676)  
Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8675)  

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section Global EBDML (8675)  

Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Section RECURSO (8676)  

  Thu Sep 28 06:32:59 2023 [DEBUG] End Handler

INSPECTION   WATCHES
 
 
 
 
  KEY VALUE