Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter
Àrea restringida
Recordar clau

Introdueixi el correu de contacte on podem enviar-li la seva clau d’accés

Sol·licitud d'alta
Per a registrar-se com a usuari és necessari omplir tots els camps obligatoris. Recordi que la informació del perfil d'usuari és totalment privada i de caràcter informatiu.
Dades del professional
*
*
*
*
*
*
*
*
Estic interesat en:
*
Dades mínimes per a acceptar el registre
Contacteu amb Barcelona Turisme
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 933 689 700
[+34] 933 689 701
info@barcelonaturisme.cat

Destaquem

SITC
15 - 18 abril 2010
Saló Internacional del Turisme a Catalunya. Àmplia oferta en viatges, serveis i propostes pel temps lliure.
EAU Congress
16 - 20 abril 2010
Congrés de l'Associació Europea d'Urologia amb l'assistència de més de 15.000 delegats.
EHA Congress
10 - 13 juny 2010
El Congrés Anual de l'Associació Europea d'Hematologia celebra el seu 15è aniversari amb l'assistència de més de 8.500 delegats.
EIBTM
30 novembre-2 desembre 2010
Principal exposició del sector de conferències, incentius, esdeveniments, viatges de negocis i congressos.
NIVELL DE DEBUG
    TIME TYPE MESSAGE

  Wed Feb 28 03:49:56 2024 [DEBUG] Start Handler
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (11770)  
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (11769)  

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (11769)  

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (11770)  
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (9044)  
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (9042)  

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (9042)  

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (9044)  
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (8673)  
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8672)  

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 4
Size In/Out: 203 B / 1.07 KB
Time: 1 ms
SELECT ps.* FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=0 AND ps.visible='S' AND ps.idTipoVentana=4 ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 10
Size In/Out: 222 B / 2.46 KB
Time: 2 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=1 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 6
Size In/Out: 222 B / 1.5 KB
Time: 1 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=2 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 3
Size In/Out: 222 B / 900 B
Time: 1 ms
SELECT ps.*,ps.nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=3 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 5
Size In/Out: 335 B / 192 B
Time: 1 ms
SELECT p.idPRO_Pagina as idPagina,p.Titulo_CAT AS titulo,p.idPagina_ebd, p.Titulo_ALT_CAT as tituloAlt,p.PRO_Secciones_idSeccion as idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.PRO_Secciones_idSeccion='42' AND p.noVisibleEnMenu='N' ORDER BY p.orden ASC

  Wed Feb 28 03:49:57 2024 [WARNING] SELECT p.idPRO_Pagina as idPagina,p.Titulo_CAT AS titulo,p.idPagina_ebd, p.Titulo_ALT_CAT as tituloAlt,p.PRO_Secciones_idSeccion as idSeccion FROM PRO_Pagina p WHERE p.PRO_Secciones_idSeccion='42' AND p.noVisibleEnMenu='N' ORDER BY p.orden ASC

  Wed Feb 28 03:49:57 2024 [WARNING] Transparència

  Wed Feb 28 03:49:57 2024 [WARNING] Informació institucional

  Wed Feb 28 03:49:57 2024 [WARNING] Estructura organitzativa

  Wed Feb 28 03:49:57 2024 [WARNING] Informació econòmica

  Wed Feb 28 03:49:57 2024 [WARNING] Perfil del contractant
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (10572)  

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section EBDML (10572)  

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 139 B / 50 B
Time: 0 ms
SELECT s.nombreCAT AS tituloSeccion,s.idPagina FROM PRO_Secciones s WHERE s.idSeccion=23

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 4
Size In/Out: 214 B / 1.09 KB
Time: 1 ms
SELECT ps.*,nombreCAT AS titulo FROM PRO_Secciones ps WHERE ps.idPadre=0 AND ps.visible='S' ORDER BY ps.idPadre, ps.orden ASC

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 120 B / 174 B
Time: 1 ms
SELECT * FROM previsio WHERE prev_idioma=1 ORDER BY prev_dia ASC LIMIT 1

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 108 B / 130 B
Time: 1 ms
SELECT * FROM previsio_iconos WHERE pic_nombre = 'sol.gif'

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 243 B / 70 B
Time: 0 ms
SELECT p.idPagina,p.idPadre, p.nombreCAT as nom, se.paginaeBD as paginaEsqSubhome FROM TBCN2_PAGINA p LEFT JOIN TBCN2_SUBESQUEMAPG se ON se.idSubesquema=p.idSubesquema WHERE p.idPagina=44

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8672)  

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (8673)  
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Page (10061)
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (10064)  

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 245
Size In/Out: 127 B / 3.62 KB
Time: 3 ms
SELECT Pais, idPais FROM Paises

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section EBDML (10064)  
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (10062)  
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8792)  
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (9054)  

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 183 B / 80 B
Time: 0 ms
SELECT contactaTXTCAT AS txtcontacta,contactaTelefono,contactaFax,contactaEmail,contactaTwitter FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='26'

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section EBDML (9054)  
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (10165)  

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 143 B / 30 B
Time: 0 ms
SELECT _idRegistro FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='' AND mostrarBloqueNoticies='S' LIMIT 1

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section EBDML (10165)  
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (10643)  

  Wed Feb 28 03:49:57 2024 [WARNING] seccio:

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 344 B / 45 B
Time: 0 ms
SELECT s._idRegistro, s.idPadre, qf.idSeccion as seccion, qfp.idSeccion as seccionP FROM PRO_Secciones s LEFT JOIN PRO_QueFem qf ON qf.idSeccion=s.idSeccion LEFT JOIN PRO_QueFem qfp ON qfp.idSeccion=s.idPadre WHERE s.idSeccion='' AND s.mostrarBloqueQueFem='S' AND '8671'<>'10061' LIMIT 1

  Wed Feb 28 03:49:57 2024 [WARNING] SELECT s._idRegistro, s.idPadre, qf.idSeccion as seccion, qfp.idSeccion as seccionP FROM PRO_Secciones s LEFT JOIN PRO_QueFem qf ON qf.idSeccion=s.idSeccion LEFT JOIN PRO_QueFem qfp ON qfp.idSeccion=s.idPadre WHERE s.idSeccion='' AND s.mostrarBloqueQueFem='S' AND '8671'<>'10061' LIMIT 1

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 115 B / 40 B
Time: 0 ms
SELECT idQueFem FROM PRO_QueFem WHERE visibleHome='S' LIMIT 1

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section EBDML (10643)  
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (9055)  

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 149 B / 40 B
Time: 0 ms
SELECT _idRegistro FROM PRO_Secciones WHERE idSeccion='' AND mostrarBloqueDestacats='S' LIMIT 1

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 1
Size In/Out: 383 B / 210 B
Time: 1 ms
SELECT p.enlacesBCNSHOP1,p.dest1Ctitol,p.dest2Ctitol,p.dest3Ctitol,p.destCABECERA, p.dest4Ctitol,p.dest1Ctitol2,p.dest2Ctitol2,p.dest3Ctitol2,p.dest4Ctitol2, p.dest1url,p.dest2url,p.dest3url,p.dest4url, p.dest1Target,p.dest2Target,p.dest3Target,p.dest4Target FROM TBCN2_PORTADA p WHERE p.idioma=1 LIMIT 1

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section EBDML (9055)  
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Section EBDML (9837)  

explain this query
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG]
Rows: 0
Size In/Out: 234 B / 30 B
Time: 0 ms
SELECT p.idPRO_Pagina FROM PRO_Pagina p WHERE p.idPagina_ebd=10061 ORDER BY p.orden ASC

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section EBDML (9837)  

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8792)  

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (10062)  

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Page (10061)
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Section RECURSO (8676)  
Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] Start Global Section EBDML (8675)  

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section Global EBDML (8675)  

Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Section RECURSO (8676)  

  Wed Feb 28 03:49:57 2024 [DEBUG] End Handler

INSPECTION   WATCHES
 
 
 
 
  KEY VALUE